Isoleer bouwknopen met Cellumatblokken, nr. 1 in EPB

Thermische isolatie

Lage energie en passief bouwen zonder isolatiematerialen

De PASSIFBLOC en de isolerende blokken van Cellumat werken op verschillende niveaus:

 • ze zorgen voor een sterke thermische isolatie,
 • ze beperken transmissieverliezen via koudebruggen en bouwknopen,
 • ze bufferen en dempen de buitentemperatuur in de zomer,
 • ze garanderen een luchtdichte constructie.

Met een lambdawaarde van 0,065 voor PASSIFBLOC biedt Cellumat de beste EPB-oplossingen met de meeste garanties op het vlak van thermische isolatie. De cellenbetonblokken van Cellumat isoleren zo goed ‘in de massa’ dat u geen isolatiemateriaal meer nodig hebt. Met de PASSIFBLOC scoren uw muren isolatiewaarden tot U=0,13 W/m²K, zonder isolatiematerialen.

Met Cellumat bouwt u dus probleemloos een passiefhuis zonder isolatiematerialen. Omdat isolatiemateriaal vaak de oorzaak is van koude- en vochtbruggen, behoren transmissieverliezen zo voorgoed tot het verleden.

Warmteverlies door koude- en vochtbruggen: meest voorkomende oorzaken

De meest voorkomende oorzaken van koudebruggen en vochtbruggen in een klassieke constructie met spouwisolatie zijn:

 • niet-vlakke bakstenen en uitpuilende mortelvoegen,
 • slecht isolerende eigenschappen van het materiaal van mortelvoegen,
 • slecht geplaatste of versneden isolatieplaten, waardoor spleten ontstaan,
 • opstijgend vocht en onvoldoende ventilatie in de spouwmuur, zodat het isolatiemateriaal nat wordt, doorzakt, rot en beschimmelt.

Daardoor riskeert u een hogere energiefactuur, comfortverlies en waardevermindering van uw eigendom.

Illustratie oorzaak koudebruggen en vochtbruggen
Illustratie oorzaak koudebruggen en vochtbruggen
Illustratie oorzaak koudebruggen en vochtbruggen
Bron afbeeldingen: VEA

Cellenbetonblokken van Cellumat: EPB-aanvaarde bouwknopen

Wie zijn woning optrekt in cellenbeton van Cellumat, sluit automatisch koudebruggen uit dankzij de uitstekende thermische prestaties van de blokken. Gezien de perfecte verzaagbaarheid op de werf en de dunne lijmvoegen, zijn muren in Cellumat-blokken bovendien automatisch luchtdicht.

Zo beperkt u transmissieverliezen ten gevolge van koudebruggen tot een minimum. Meer bepaald in de bouwknopen, die plaatsen waar de constructie-elementen elkaar raken, bijvoorbeeld de overgang tussen fundering en muur en tussen muur en dak.

EPB-aanvaarde bouwknopen moeten voldoen aan criteria over:

 1. de minimale contactlengte van de isolatielaag
 2. het tussenvoegen van de isolerende delen
 3. de weg van de minste weerstand

Ook voor traditionele bouwmethodes – baksteen, betonblokken of houtskeletbouw – is de EPB Bloc van Cellumat aangewezen als kimblok. Overal  waar de correcte uitvoering van bouwknopen een heikel punt is, biedt Cellumat met zijn EPB-gamma dé oplossing.

Het EPB-gamma van Cellumat bestaat uit een reeks kimblokken en geïsoleerde planellen van verschillende handige formaten, aangepast aan de gangbare snelbouwafmetingen. Deze cellenbetonblokken fungeren in de bouwknopen als 'isolerend deel' zoals beschreven in de reglementering, dankzij hun uitstekende lambdawaarde (λ = 0,125 W/mK) en hoog isolerend vermogen in de massa.

Cellumat-blokken zijn volle blokken. Dankzij het sterk dragend vermogen van de EPB Bloc (druksterkte: 4 N/mm² - want elke millimeter draagt mee, wat niet het geval is bij holle ruwbouwstenen) kunnen ze als kimblok worden ingezet in de muuraanzet. Daar zorgen ze automatisch voor EPB-aanvaarde bouwknopen. Bovendien zijn ze waterbestendig en gehydrofobeerd.

De EPB blokken zijn trouwens geen toegevoegd, extra element in de muur, maar ze vervangen andere materialen die de bouwknopen niet-EPB-aanvaard maken. Ze hebben dus geen impact op de bouwkosten.

Met EPB-aanvaarde bouwknopen zijn geen verdere detailberekeningen voor de evaluatie van het K-peil van de woning nodig. Voldoen bouwknopen niet aan de EPB-normen, dan moeten detailberekeningen ingediend worden van elke bouwknoop, wat  een tijdrovend en complex werk is. De derde mogelijkheid – niet EPB-aanvaarde bouwknopen en géén berekeningen – is ook geen geschikte optie, aangezien men zo forfaitair gepenaliseerd wordt met 10 extra punten op het K-peil. In dit geval moeten muren en daken extra geïsoleerd worden om hetzelfde K-peil te behalen en de wettelijke voorwaarde te respecteren. Het EPB-gamma van Cellumat is dus de zekerste, snelste en eenvoudigste oplossing naar EPB-aanvaarde bouwknopen.

Voor architecten: EPB-regelgeving

De steeds strengere EPB-regelgeving  wil alle partijen responsabiliseren. Ze legt hoge boetes op aan de architect en/of de EPB-calculator en/of de bouwheer die de EPB-normen niet haalt. Hoe bent u zeker dat u de EPB-normen wél haalt?

 • Bereken de transmissieverliezen voor uitvoeringen van bouwknopen met cellenbetonblokken als isolerend deel: u vindt de berekeningen in het luik Professionals.
 • Zorg ervoor dat u alle uitvoeringsdetails van bouwknopen met cellenbetonblokken kent, met bijbehorende berekening van de ψ (voor muren in cellenbetonblokken, baksteen en betonblokken). Vraag de details aan via de technische dienst van Cellumat.