Optimale thermische isolatie

De lambdawaarde van de ENERGIEBLOC bedraagt slechts 0,08 W/mK. Met een lambdawaarde van 0,065 W/mK presteert de PASSIFBLOC+ zelfs nog beter. Deze uiterst lage lambdawaarden staan garant voor optimale U-, R- en K-waarden. Wat betekent dat?

U-waarde tot 0,11 W/m²K: ver onder de recentste EPB-norm

De U-waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die passeert door een constructie-element per tijdseenheid, per m² en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van het beschouwde element. De U-waarde is m.a.w. een maat voor het thermisch vermogen van dat element. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de thermische isolatie.

Voorbeeld voor een monomuur, opgetrokken met ENERGIEBLOC:

  • Dikte muur: 36,5 tot 50 cm
  • U-waarde: 0,21 tot 0,15 W/m²K

Voorbeeld voor een monomuur, opgetrokken met PASSIFBLOC+:

  • Dikte muur: 30 tot 60 cm
  • U-waarde: 0,21 tot 0,11 W/m²K

Ter vergelijking:

- wettelijke minimumnormen (sinds 1 januari 2014): 0,24 W/m²K

- normen passiefwoningen: max. 0,15 W/m²K
Vanaf 2015 geldt in Brussel de passiefstandaard voor alle nieuwbouw of zware renovaties.

Samen met het volledige Cellumat-gamma zijn ENERGIEBLOC en PASSIFBLOC+ opgenomen in de EPB-productgegevens databank van de overheid: de officiële basis voor elke EPB-calculatie (www.epbd.be). Zekerder dan dat kunt u niet zijn dat uw lage-energie of passiefwoning beantwoordt aan de strengste eisen.

R-waarde van 3,37 tot 9,46 m²K/W: weinig warmteverlies

De R-waarde meet de weerstand die een constructiedeel biedt tegen de warmtestroom of het warmteverlies per tijdseenheid, per m² en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van het beschouwde element. De R-waarde is omgekeerd evenredig met de U-waarde.

Zowel ENERGIEBLOC als PASSIFBLOC+ scoren ver boven de wettelijke vereisten.

K-waarde: ver binnen de EPB-eisen

De K-waarde is de maat voor de gemiddelde isolatiewaarde van het volledige gebouw. De K-waarde houdt rekening met de warmteverliezen van elk element:

  • via de muren 
  • via de koudebruggen: vloer-muurverbindingen, dak-muurverbindingen, deuren en ramen, … 

Dankzij de lage lambdawaarde en de goede isolatiewaarde U van PASSIFBLOC+ en ENERGIEBLOC valt ook de K-waarde van cellenbetonblokken van Cellumat ver binnen de EPB-eisen.

Thermische karakteristieken PASSIFBLOC+, ENERGIEBLOC en thermisch gamma

Monomuur: massieve Cellumat wand 2-zijdig afgewerkt met binnenpleister en buitenpleister

Illustratie Massieve Cellumat wand met binnen- en buitenpleister

Thermische karakteristieken PASSIFBLOC+

Dikte e

(cm)
Densiteit ρ

(kg/m³)
Lambda λ

(W/mK)
Thermische weerstand R muur*

(m²K/W)
Isolatiewaarde U muur*

(W/m²K)
30 275 0,065 4,84 0,21
36,5 275 0,065 5,84 0,17
40 275 0,065 6,38 0,16
50 275 0,065 7,92 0,13
55 275 0,065 8,69 0,12
60 275 0,065 9,46 0,11

*muur 2-zijdig afgewerkt met binnenpleister en buitenpleister

Thermische karakteristieken ENERGIEBLOC

Dikte e

(cm)
Densiteit ρ

(kg/m³)
Lambda λ

(W/mK)
Thermische weerstand R muur*

(m²K/W)
Isolatiewaarde U muur*

(W/m²K)
36,5 300 0,08 4,79 0,21
40 300 0,08 5,23 0,19
50 300 0,08 6,48 0,15

*muur 2-zijdig afgewerkt met binnenpleister en buitenpleister

Thermische karakteristieken van het Cellumat THERMISCH GAMMA

Dikte e
(cm
Densiteit ρ
(kg/m³)
Lambda λ
(W/mK)
Thermische weerstand R muur*
(m²K/W)
Isolatiewaarde U muur*
(W/m²K)
36,5 400 0,09 4,28 0,23
40 400 0,09 4,67 0,21

*muur 2-zijdig afgewerkt met binnenpleister en buitenpleister

Dubbele muur : binnenspouwmuur in Cellumat + gevelsteen

Binnenspouwmuur in Cellumat + gevelsteen

Dikte e
(cm)
Densiteit ρ
(kg/m³)
Lambda λ
(W/mK)
Thermische weerstand R muur*
(m²K/W)
Isolatiewaarde U muur*
(W/m²K)
24 350 0,08 3,37 0,30
30 350 0,08 4,12 0,24
36,5 350 0,08 4,94 0,20
40 350 0,08 5,37 0,19