Optimale thermische isolatie

De uitstekende lambdawaarde van de PASSIFBLOC  van 0,065 W/mK  staat garant voor optimale U-, R- en K-waarden. Wat betekent dat?

U-waarde tot 0,13 W/m²K: ver onder de recentste EPB-norm

De U-waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die passeert door een constructie-element per tijdseenheid, per m² en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van het beschouwde element. De U-waarde is m.a.w. een maat voor het thermisch vermogen van dat element. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de thermische isolatie.

Voorbeeld voor een monomuur, opgetrokken met PASSIFBLOC:

  • Dikte muur: 30 tot 50 cm
  • U-waarde: 0,21 tot 0,13 W/m²K

Ter vergelijking:

- wettelijke minimumnormen (sinds 1 januari 2014): 0,24 W/m²K

- normen passiefwoningen: max. 0,15 W/m²K
Vanaf 2015 geldt in Brussel de passiefstandaard voor alle nieuwbouw of zware renovaties.

Samen met het volledige Cellumat-gamma is de PASSIFBLOC opgenomen in de EPB-productgegevens databank van de overheid: de officiële basis voor elke EPB-calculatie (www.epbd.be). Zekerder dan dat kunt u niet zijn dat uw lage-energie of passiefwoning beantwoordt aan de strengste eisen.

R-waarde van 4,79 tot 7,86 m²K/W: weinig warmteverlies

De R-waarde meet de weerstand die een constructiedeel biedt tegen de warmtestroom of het warmteverlies per tijdseenheid, per m² en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden van het beschouwde element. De R-waarde is omgekeerd evenredig met de U-waarde. Met een R-waarde tot 7,86 m²K/W scoort de PASSIFBLOC ver boven de wettelijke vereisten.

Thermische karakteristieken PASSIFBLOC en isolerende blokken

Monomuur: massieve Cellumat wand 2-zijdig afgewerkt met binnenpleister en buitenpleister

Thermische karakteristieken PASSIFBLOC

Dikte e

(cm)
Densiteit ρ

(kg/m³)
Lambda λ

(W/mK)
Isolatiewaarde U muur*

(W/m²K)
30 275 0,065 0,20
36,5 300 0,08 0,21
40 275 0,065 0,16
50 275 0,065 0,13

*muur 2-zijdig afgewerkt met binnenpleister en buitenpleister

Thermische karakteristieken van de isolerende blokken

Dikte e
(cm
Densiteit ρ
(kg/m³)
Lambda λ
(W/mK)
Isolatiewaarde U muur*
(W/m²K)
36,5 400 0,09 0,23
40 400 0,09 0,21

*muur 2-zijdig afgewerkt met binnenpleister en buitenpleister

Dubbele muur : binnenspouwmuur in Cellumat + gevelsteen

Thermische karakteristieken van de isolerende blokken

Dikte e
(cm)
Densiteit ρ
(kg/m³)
Lambda λ
(W/mK)
Isolatiewaarde U muur*
(W/m²K)
25 400 0,09 0,32
30 400 0,09 0,27
36,5 400 0,09 0,23
40 400 0,09 0,21