FDES

Vandaag volstaan de technische gegevens van een product niet langer. Er wordt ook informatie over de milieu- en gezondheidskenmerken verwacht.

Met de FDES-fiche (Fiche de données environnementales) toont Cellumat duidelijk de milieu-impact van zijn activiteit aan, en bevestigt het zijn engagement voor duurzame ontwikkeling.

Deze fiche is eveneens opgenomen op de website van het INIES, dé referentie inzake milieu- en gezondheidsaspecten van bouwproducten.

(dit document is enkel beschikbaar in het Frans)

0
field_zichtbaarheid[LANGUAGE_NONE][0]['value']) && !$logged_in) { $access = FALSE; $class = 'private'; } //If private has been selected if (isset($node->field_zichtbaarheid[LANGUAGE_NONE][0]['value']) && $node->field_zichtbaarheid[LANGUAGE_NONE][0]['value'] == 1 && !$logged_in) { $access = FALSE; $class = 'private'; } //If private and logged in if (isset($node->field_zichtbaarheid[LANGUAGE_NONE][0]['value']) && $node->field_zichtbaarheid[LANGUAGE_NONE][0]['value'] == 1 && $logged_in) $class = 'private'; if ($class == 'private' && $logged_in) $class .= ' available'; if ($class == 'private' && !$logged_in) $class .= ' not-available'; ?>

title; ?>

field_file[LANGUAGE_NONE][0]['uri']; $url = file_create_url($uri); ?>

title , $url, array('attributes' => array( 'target' => '_blank' ),'html' => TRUE)); ?>

Juni 2014